Изберете страница

УСЛУГИ

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБЛУЖВАНЕ
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Регистрация на подходяща за Вашият бизнес форма – ЕТ, ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД и др.
– Промяна на обстоятелствата, вписани в Търговския регистър
– Прехвърляне на дружествени дялове
– Преобразуване на дружество
– Прекратяване и ликвидация на дружества
– Издаване на документ актуално състояние

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

ДРУГИ
– Online банкиране
– Документи за наличие или липса на данъчни задължения

Предлагаме на вашата компания комплексно обслужване и преференциални условия от наши партньори:
– Банки
– Продажба и сервизно обслужване на касови апарати
– Служба по трудова медицина
– Управление на европроекти
– Юридически услуги
– Одиторски услуги
– Услуги свързани с превод и легализация